La granada canta - Perek Shirá - Capítulo 3

La granada canta - Perek Shirá - Capítulo 3

רִמּוֹן אוֹמֵר. כְּפֶלַח הָרִמּוֹן רַקָּתֵךְ מִבַּעַד לְצַמָּתֵךְ: (שיר השירים ד ג)

Segulot - Perek Shirá